RBI izriče kaznu od 22 lakh Rs DCB banci zbog kršenja marketinških normi

Pričuvna banka je kaznu izrekla nalogom od 28. listopada, navodi DCB banka u prijavi BSE-a.(Izvor slike: Facebook/DCB banka)

Zajmodavac privatnog sektora DCB Bank u četvrtak je rekao da je RBI banci izrekao kaznu od 22 lakh Rs zbog kršenja marketinških normi za financijske proizvode.Pričuvna banka je kaznu izrekla nalogom od 28. listopada, navodi DCB banka u prijavi BSE-a.

RBI je... izrekao novčanu kaznu od 22 lakh Rs DCB banci zbog nepoštivanja određenih odredbi uputa koje je izdao RBI sadržanih u okružnici o 'Marketingu/distribuciji investicijskih fondova/osiguranju itd., proizvoda banaka' od studenog 16. 2009., stoji u nalogu IRB-a priloženom uz podnesak.Središnja banka je priopćila da je kazna izrečena u provedbi ovlasti koje su dane RBI-u prema Zakonu o bankovnoj regulativi iz 1949. godine.

Ova se radnja temelji na nedostacima u usklađenosti s propisima i nema za cilj izricanje o valjanosti bilo koje transakcije ili ugovora koje je banka sklopila sa svojim klijentima, poručuju iz IRB-a.

RBI je proveo off-site pregled zapisa vezanih za parabankarske aktivnosti u slučaju neispunjavanja obveza na National Spot Exchange Ltd (NSEL).

Pregledom izvan mjesta i povezanom korespondencijom utvrđeno je nepoštivanje relevantnih uputa koje je izdao IRB.

Tako je banci izdana obavijest u kojoj se savjetuje da pokaže razlog zašto joj se ne bi izricala kazna za nepoštivanje uputa, stoji u nalogu IRB-a.

Nakon razmatranja odgovora banke na obavijest, usmenih podnesaka na osobnoj raspravi i razmatranja dodatnih podnesaka, IRB je zaključila da su navedene optužbe za nepoštivanje uputa IRB-a utemeljene i opravdavaju izricanje novčane kazne, navodi se.