Smanjenje GST-a: Snizite cijene, NPPA traži pharma cos

U obavijesti, Nacionalna uprava za farmaceutske cijene (NPPA) navela je da promjena poreznih stopa utječe na fiksiranje maksimalnih maloprodajnih cijena (MRP) različitih lijekova i formulacija.Prema DPCO 2013, MRP lijekova i formulacija uključuje poreze.

Regulator cijena lijekova NPPA zatražio je od farmaceutskih tvrtki i proizvođača medicinskih uređaja da smanje cijene proizvoda na koje je snižen GST kako bi se prenijela korist na potrošače.U obavijesti, Nacionalna uprava za farmaceutske cijene (NPPA) navela je da promjena poreznih stopa utječe na fiksiranje maksimalnih maloprodajnih cijena (MRP) različitih lijekova i formulacija.

Prema DPCO 2013, MRP lijekova i formulacija uključuje poreze. Stoga bi se svaka promjena u poreznim ili poreznim stopama nadolje trebala odraziti u MRP-u, a korist od smanjenja trebala bi se prenijeti na potrošače, napominje.S obzirom na gore navedeno, svi proizvođači i marketinške tvrtke dužni su revidirati MRP-ove lijekova/formulacija na koje su smanjene porezne/GST stope da bi na snagu stupile revidirane stope GST-a, rekao je NPPA.